Tuesday, June 25, 2013

Seomra Léitheoireachta na mBailiúchán Speisialta: fógra tábhachtach/Special Collections Reading Room: Important Notice

A chara,
Go luath aistreofar Bailiúcháin Speisialta agus Cartlanna Leabharlann Shéamais Uí Argadáin chuig Foirgneamh nua Taighde na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta (AHSSRB).
D’fhonn réiteach dó seo, beidh sé riachtanach Seomra na mBailiúchán Speisialta a dhúnadh ón 17:00 an 28 Meitheamh 2013 go dtí an 8 Iúil 2013. Aistreofar ábhar uile na mBailiúchán Speisialta chomh maith leis na bailiúcháin Chartlainne chuig áit ar leith san fhoirgneamh nua. Ar chuid de na háiseanna a bheidh ar fáil san fhoirgneamh nua beidh Seomra Léitheoireachta do suas le 36 duine, limistéar taispeántais, limistéir rochtana acmhainní digiteacha, ionad digitithe, agus áiseanna micreascannáin/comhairliúcháin chlosamhairc. Beidh limistéir stórais den scoth, a bheidh rialaithe de réir timpeallachta, ann do na bailiúcháin, chun teacht le caighdeán BS 5454.
Tuigimid go gcuirfidh sé isteach ar roinnt úsáideoirí an seomra seo a bheith dúnta, ach is gá é a dhéanamh d’fhonn an t-aistriú chuig an bhfoirgneamh nua a éascú. Gabhaimid leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a eascraíonn ón obair seo agus gabhaimid buíochas leat as do thuiscint.
Le haghaidh breis eolais, déan teagmháil le:
Niall McSweeney
An Ceannasaí um Fhócas ar Chustaiméirí agus Seirbhísí Taighde,
Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, OÉ Gaillimh
Teil: + 353 91 493915

 
Dear friends,
The new Arts, Humanities Social Sciences Research Building (AHSSRB) will soon become the home for the James Hardiman Library Special Collections and Archives.
To prepare for this major move, it will be necessary to close the existing Special Collections Room at 17:00 on June 28th 2013 until 8th July 2013. All Special Collections material and Archive collections will be moved over to a purpose-built area in the AHSSRB. Some of the facilities available in the new building will include a Reading Room that can seat up to 36 people, an exciting exhibition area, digital resource access areas, a digitisation centre, and microfilm/audio-visual consultation facilities. There will be state-of-the-art, environmentally controlled, storage areas for the collections, meeting the BS 5454 standard.
We are aware that the closure may impact heavily on some users, but the closure is necessary in order to facilitate the move to the new building. We apologise for any disruption caused and thank you for your understanding.
For any further information, please contact:
Niall McSweeney
Head of Customer Focus and Research Services,
James Hardiman Library, Nui Galway
Tel: + 353 91 493915

Friday, June 7, 2013

Announcement of the temporary closure of the Archives Collections at the James Hardiman Library, NUI Galway


The Archives collections of the James Hardiman Library, NUI Galway will temporarily be unavailable from Monday the 10th of June until the latter half of July.  This is to facilitate the move of our collections and service to a brand new, purpose built building.  We would like to sincerely apologise for any inconvenience this may cause, and will communicate further updates as and when they arise.