Thursday, December 17, 2020

An ceathrú tráinse d’ábhar Chonradh na Gaeilge eisithe.

 

Bliain dheacair agus aisteach ab ea an bhliain 2020 mar gheall ar phaindéaim Covid-19, agus cuireadh isteach go mór ar an ngnáthshaol. Ní haon ionadh é a rá, ar an drochuair, gur cuireadh isteach ar an obair leanúnach phróiseála ar bhailiúchán Chonradh na Gaeilge. Níorbh fhéidir rochtain a fháil ar na cartlanna ar feadh thréimhse 7 mí chun leanúint leis an obair dhúshlánach chatalógaithe.

Fuarthas rochtain arís ó mhí Lúnasa go Deaireadh Fómhair na bliana seo agus tá áthas orm a bheith in ann thuairisciú go bhfuil an chéad tráinse eile d'ábhar eisithe. Cúig sraith atá i gceist leis an tráinse seo: G60/3 Coistí; G60/13 Ard Fheis; G60/15 Seachtain na Gaeilge; G60/19 Nua-Litríocht, Filíocht agus Scríbhneoirí na Gaeilge agus G60/21 Ábhar a bhaineann le Ceol, Amhráin agus Rince.

Baineann sraith na gCoistí le hobair coistí agus fochoistí éagsúla de chuid Chonradh na Gaeilge agus áirítear léi an Coiste Gnó; an Coiste Airgid; Coiste na bPáistí; Coiste na Féile; an Coiste Um Bhailiú Airgid; an Fochoiste Oideachais; an Fochoiste Gaeltachta; an Fochoiste Oiliúna agus na Fochoistí Craolacháin agus Meán, agus is miontuairiscí agus comhfhreagras atá iontu den chuid is mó.Cuimsíonn sraith na hArd Fheise ábhar a bhaineann le hArd Fheis bhliantúil Chonradh na Gaeilge. Cuimsíonn sraith Sheachtain na Gaeilge ábhar a bhaineann le féile bhliantúil Ghaeilge an Chonartha a reáchtáiltear i mí an Mhárta. Áorítear leis an dá shraith seo miontuairiscí agus comhfhreagras, aithisc thosaigh, cláir agus ábhar poiblíochta.Áirítear leis an tsraith Nua-Litríocht, Filíocht agus Scríbhneoirí dréachtscripteanna agus aistí, beathaisnéisí agus scéalta báis, míreanna a bhaineann le comórtais agus duaiseanna, cáipéisí a bhaineann le féilte agus seoltaí leabhar agus ábhar a bhaineann le hiriseoireacht na Gaeilge.


Áirítear leis an tsraith dheiridh san eisiúint seo, Ábhar a bhaineann le Ceol, Amhráin agus Rince bileoga ceoil ginearálta, bileoga ceoil an Oireachtais, cláir, grianghraif, póstaeir agus comhfhreagras. Áirítear leis na bileoga ceoil "Go Mairidh Ár nGaedhilg Slán", ar píosa é a cumadh go speisialta don chéad Oireachtas i mBaile Átha Cliath in 1897.


Díreach faoi bhun 70 bosca atá i gceist leis an eisiúint is deireacaí seo, agus fágann sé gur 240 líon na mboscaí atá eisithe chun dáta. Tá rochtain orthu seo agus ar aon ábhar eile, áfach, faoi réir ag na srianta reatha atá i bhfeidhm ag an rialtas, ar féidir léamh fúthu anseo.

Leanfar leis an obair ar an mbailiúchán iontach seo má ligeann srianta an rialtais dúinn déanamh amhlaidh agus tá súil againn nach mbeidh tréimhse ama chomh fada sin i gceist sula bhfógrófar go bhfuil ábhar eile le heisiúint. Tuilleadh eolas anseo ar a bhfuil ar fáil.

Idir an dá linn, fanaigí slán, fanaigí sábháilte agus beirigí bua,

Niamh


English Version:Naisc eile:
Fourth Tranche of Conradh na Gaeilge material released


2020 has been undoubtedly a strange and difficult year for everyone with the onset of the Covid-19 pandemic and the worldwide heartache and disruption it has caused. It will come as no surprise therefore to state that this has also unfortunately affected the ongoing work of processing the Conradh na Gaeilge collection. Access to the archives to continue the painstaking work of cataloging the collection was not possible for a 7 month period.


From August to October of this year, access was again thankfully possible and I am happy to report that the next tranche of material has now been released. This tranche comprises of five series: G60/3 Committees; G60/13 Ard Fheis; G60/15 Seachtain na Gaeilge; G60/19 Modern Irish Language Literature, Poetry and Writers and G60/21 Music, Song and Dance Material.


The Committees Series relates to the work of various committees and subcommittees of Conradh na Gaeilge including the National Executive; Finance committee; Children's committee; Festival committee; Fundraising committee; Education subcommittee; Gaeltacht subcommittee; Training subcommittee and the Broadcasting and Media subcommittees, and consists mainly of minutes and correspondence.The Ard Fheis series covers material relating to Conradh na Gaeilge's annual congress. The Seachtain na Gaeilge series covers material relating to Conradh's Irish language festival which takes place annually in March. Both series include minutes, correspondence, opening  addresses, programmes and promotional material.   


The Modern Irish language Literature, Poetry and Writers series includes draft scripts and essays, biographies and obituaries, items relating to competitions and awards, documents relating to book festivals and launches and material relating to Irish language journalism.The final series in this release, Music, Song and Dance Material, includes general sheet music, Oireachtas sheet music, programmes, photographs, posters and correspondence.This latest release comprises of just under 70 boxes of material and brings to 240 the total number of boxes released to date. Access to these and any other material is dependent on current government restrictions however, which can be viewed here.

Government restrictions permitting, the work processing this amazing collection continues and it is hoped that news of further releases will not be as long in coming! To see what is currently available, check the archives catalogue here.

In the meantime, stay safe and take care,